• Näidustus
  Raua ja foolhappe defitsiit, sh rasedusaegne rauavaegusaneemia.
 • Toimeained ja koostis
  Toimeaine: raud(II)sulfaat+foolhape
  Üks gastroresistentne tablett sisaldab 114 mg veevaba raudsulfaati (vastab 37 mg rauale) ja
  0,8 mg foolhapet.

  Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos 2,8 mg.

  Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. ravimi omaduste kokkuvõttest.
 • Annustamine ja manustamisviis
  Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:
  1...2 gastroresistentset tabletti 3 korda ööpäevas.

  Rasedad naised:
  1 gastroresistentne tablett 3 korda ööpäevas.

  Manustamisviis:
  Tablette ei tohi imeda, närida ega hoida suus, vaid tuleb koos veega tervena alla neelata.
  Tabletid tuleb sisse võtta enne sööki või söögi ajal, sõltuvalt seedetraktipoolsest taluvusest.
 • Pakendisuurus
  • N 50, N100
 • Kohustuslik tekst
  Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat
  infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või
  apteekriga.

  Täiendav teave müügiloa hoidja esindajalt:

  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindus, Vienibas gatve 87B - 3, LV 1004, Riia, Läti
  Kontakt Eestis: Laki 25-402, 12915, Tallinn. +372 6623369, info@woerwagpharma.ee