„VISIEM LABVĒLĪGI LĒMUMI”

Šajā intervijā Monika Wörwag un doktors Markuss Wörwag stāsta par priekšrocībām, ko sniedz  ģimenes uzņēmums, par kultūras atšķirību nozīmību un par iemesliem, kāpēc ikvienam darbiniekam būtu jābūt uz uzņēmējdarbību vērstam redzējumam.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-034

WÖRWAG Pharma stāsts aizsākās 1965. gadā Štutgartes Cufenhauzenas rajonā, kur jūsu tēvs izveidoja pilsētas aptieku. Vai jūs joprojām to apmeklējat?

Markuss Wörwag: Mūsu ģimene ir no Cufenhauzenas, un, neraugoties uz mūsu starptautisko  darbības virzienu, mūsu saknes joprojām ir tur. Pat šodien mūsu aptieka joprojām pieder uzņēmumam. Es joprojām saglabāju ciešas attiecības ar klientu bāzi un izprotu farmaceitu, ārstu un it īpaši pacientu vajadzības. Galu galā jau 50 gadus nav mainījies mūsu pamatuzdevums, tas ir, nodrošināt cilvēkiem, kuriem nepieciešama ārstēšana, vislabākos medikamentus.

No pilsētas aptiekas līdz starptautiskam uzņēmumam, kas darbojas vairāk nekā 30 valstīs — kā tiek radīts šāds veiksmes stāsts?

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-968

Monika Wörwag: Jau pašos pirmsākumos mūsu tēvs pilnībā identificēja sevi ar uzņēmumu. Tas bija viņa mūža darbs. Vēl šobrīd aktuāls ir viņa redzējums: „pamatā ir cilvēks”. Tas īpaši attiecas uz cilvēkiem, kuri slimo ar diabētu un to pavadošajām slimībām — sirds un asinsvadu slimībām un diabētisko neiropātiju. Papildus šīm slimībām piemērotajiem preparātiem uzņēmuma naturopātiskās prioritātes pārstāv minerālvielas un vitamīni jeb tā dēvētie biofaktori.

Markuss Wörwag: Pateicoties mūsu veiksmīgajiem medikamentiem , piemēram, Milgamma, Thiogamma un Magnerot, uzņēmums ne vien paļāvās uz pareizajiem produktiem, bet arī pareizajiem tirgiem, kas arī bija veiksmes pamats. WÖRWAG Pharma bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas saskatīja potenciālu Austrumeiropas valstu tirgos un izveidoja tur savu uzņēmējdarbību.

Šīs paplašināšanās pamatā arī bija cilvēks — mūsu darbinieki. Jau pašos pirmsākumos mēs paļāvāmies uz pašpārliecinātām komandām, kuras veidoja katras attiecīgās valsts eksperti, kuriem bija ne vien tieša saikne ar mums, bet arī ciešas attiecības ar klientiem.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-673

Monika Wörwag: Tieši tāpēc, ka mēs stingri iestājamies par neatkarīgiem un pašpārliecinātiem darbiniekiem, viņi velta sevi darbam WÖRWAG Pharma. Šo prasmju, darba kvalitātes un svarīgu lēmumu pieņemšanā nepieciešamā redzējuma un ātruma apvienojums veido uzņēmuma veiksmes stāstu.

Ko šī izaugsme nozīmē WÖRWAG Pharma?

Markuss Wörwag: Galvenokārt par spīti visam spēt koncentrēties uz svarīgāko. Nenovērsties no maziem un lieliem mērķiem, kā to esam spējuši paveikt visus šos gadus. Šie mērķi ir tirgus, apgrozījuma un produktu klāsta paplašināšana. Visi pieņemtie lēmumi, kas ir radušies, par pamatu ņemot šos mērķus, ir balstīti uz domāšanas veidu, kas koncentrējas uz labvēlīgu iznākumu visām iesaistītajām pusēm. Tādēļ mūsu uzņēmējdarbības lēmumi nekad nav paredzēti īslaicīgiem mērķiem, bet gan noturīgiem, ilgstošiem panākumiem.

Monika Wörwag: Par šo domāšanas veidu mēs galvenokārt varam pateikties saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm. No vienas puses mums svarīga ir uzņēmuma finansiālā neatkarība — apziņa, ka mēs neesam atkarīgi no bankām vai investoriem. No otras puses — mūsu darbinieku neatkarība, jo viņi var, kā arī tiek pat iedrošināti sniegt savu artavu un uzņemties atbildību gan individuāli, gan kā komandas locekļi.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-679

Kādēļ jūs esat guvuši tik ievērojamus panākumus tieši diabēta medikamentu un biofaktoru jomā?

Markuss Wörwag: Mums ir skaidra pozīcija ar konkrētu profilu — pēc pasūtījuma izgatavoti produkti mērķa pamatgrupai. Īsāk sakot, mēs esam speciālisti, kas pilnībā velta savas prasmes un zināšanas šai mērķgrupai. Papildus tam ārstēšanas koncepcijas un pakalpojumu materiāli nodrošina pacientiem ievērojamas priekšrocības. Nākamo desmitgažu laikā visā pasaulē turpinās pieaugt diabēta saslimšanu skaits. Mēs to apzināmies un saistām ar to savus nākotnes pienākumus.

Monika Wörwag: Mūsu medikamentiem ne vien piemīt augsta kvalitāte, bet mēs to izstrādē esam piemērojuši arī stingrus ētikas un ar vides aizsardzību savienojamus standartus. WÖRWAG Pharma medikamentiem ir laba panesamība, kā arī tiem būtu jāveicina veselīgs dzīvesveids un jāuzlabo vispārīgā veselības aprūpes kvalitāte.

Jums ir ambiciozi mērķi. Kā jūs plānojat tos sasniegt?

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-964

Markuss Wörwag: Es varu vienīgi atkārtot — koncentrējoties uz būtiskāko. Pirmkārt, paplašinot mūsu produktu klāstu, tostarp patstāvīgi veicot pētniecību un izstrādi, otrkārt, attīstot jaunus tirgus un, treškārt, paplašinot un turpinot attīstīt savu komandu.

Kā jums izdodas motivēt darbiniekus no visdažādākajām valstīm sasniegt šos mērķus?

Monika Wörwag: Tā kā mēs labi pazīstam savus darbiniekus, personāla attīstība arī ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu uzņēmuma faktors — ne bez iemesla mēs uzskatām sevi par lielu komandu, kas darbojas pēc principa „visi par vienu un viens par visiem”. Mēs izmēģinām un veicinām jaunas lietas, un ikviens var sniegt savu ieguldījumu, piemērojot uz uzņēmējdarbību orientētu domāšanu un rīcību. Un ja, neraugoties uz to, tiek pieļautas kļūdas, mēs esam uzņēmums, kas mācās, pieņem kļūdas un pārveido tās pozitīvā pieredzē. Šī darbīgās komandas koncepcija nodrošina katras personas un šīs komandas nodošanos darbam, kā arī spēju kopīgi gūt panākumus kādā jautājumā, padarot uzņēmumu WÖRWAG Pharma par to, kas tas ir šobrīd.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-795

Un tomēr noteikti nav nemaz tik viegli ieviest komandas koncepciju un piepildīt to ar cilvēkiem, pārvarot valstu un valodas robežas un vienlaikus pieņemot realizējamus lēmumus.

Monika Wörwag: Protams, kulturālās atšķirības ir milzīgs izaicinājums. Ne vienmēr ir viegli tās pieņemt, taču mūsu komandas koncepcijai nozīmīga ir starpkultūru individualitātes cienīšana. Vienlaikus mēs saviem darbiniekiem uzstādām ievērojamas prasības. Viena no tām ir vēlme mainīties. Mūsu zīmola vērtības ir darba kvalitāte, atbildība un identificēšanās.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-875

Markuss Wörwag: Pēdējo gadu laikā mūsu komandas ir kļuvušas ievērojami lielākas. Pirms ne pārāk ilga laika valsts nodaļas vadītājs bija atbildīgs par pieciem darbiniekiem, bet šobrīd vienas valsts organizācijā var būt pat vairāk nekā 100 darbinieku. Tāpēc visiem šiem darbiniekiem ir jābūt augsti kvalificētiem un tiem ir jāpiemīt vēlmei turpināt mācīties. Taču, pateicoties mūsu  horizontālajai hierarhijai un caurredzamajiem procesiem, mēs esam guvuši panākumus ikvienas personas iekļaušanā, ne vien pārvarot valstu robežas, bet arī garīgās robežas cilvēku prātos.

Starptautiski arvien svarīgāku lomu ieņem jauktās komandas. Daudzas labi izglītotas sievietes vēlētos apvienot ģimenes dzīvi un darbu. Kā jūs pielāgojaties šiem izaicinājumiem?

Monika Wörwag: Es vēlos uzsvērt, ka mēs jau esam nogājuši garu ceļu saistībā ar šo jautājumu. Mūsu uzņēmumā strādā daudz sieviešu, kā jau tas parasti ir veselības aprūpes nozarē, un daudzas no šīm sievietēm ieņem vadošus amatus. Viss ir atkarīgs no katras sievietes individuāli un viņas attieksmes. Piemēram, jau no pašiem pirmsākumiem mums ir bijusi spēcīga valsts nodaļu vadītāju sieviešu komanda, kas sastāv no ārstēm ar doktora grādu, kuras vairumā gadījumu joprojām strādā pie mums. Viņas, tāpat kā uzņēmums, ir attīstījušas savas zināšanas, un mēs aktīvi viņas atbalstām un paaugstinām amatā. Mūsdienās 12 no 21 reģionālā vadītāja ir sievietes.

Daudzas augsti izglītotas sievietes no dažādām valstīm strādā arī mūsu starptautiskajā medikamentu reģistrācijas nodaļā, kuras vadītāja arī ir sieviete. Mēs ar nodomu izmantojam mūsu darbinieku attiecīgās individuālās stiprās puses jauktajās komandās. Tādējādi notiek darbinieku un uzņēmuma attīstība.

Kāda ir uzņēmuma nākotne?

Monika Wörwag: Pirmām kārtām mēs esam un paliksim ģimenes uzņēmums! Turklāt mēs zināsim, kā no tā gūt priekšrocības, jo mūsu piezemētā attieksme padara mūs par uzticamiem partneriem. Uzņēmuma ātrās lēmumu pieņemšanas avoti ļauj mums nodrošināt elastīgu un ātru reakciju. Un, visbeidzot, mūs visus ikdienas darba gaitās iedvesmo komandas gars jeb kopīgais mērķis vēlēties sasniegt vislabāko rezultātu. Nav iespējams atrast labāku izejas punktu.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-firmenlogo

Markuss Wörwag: Mēs, protams, vēlamies turpināt pašreizējo izaugsmes dinamiku. Līdz šim to ir nodrošinājis smags darbs, kas tā arī turpināsies turpmākajos darbības gados. Mēs pieņemam šo izaicinājumu, taču vēlamies, lai izaugsmi raksturo cilvēks, kas arī nozīmē nodarbinātības nostiprināšanu. Tā kā mūsu komandas ir augsti motivētas, mēs sasniegsim savus mērķus.