Zāļu blakusparādības?

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) un Wörwag Pharma GmbH & Co. KG aicina veselības aprūpes speciālistus, pacientus, to radiniekus un ikvienu citu ziņot par zāļu blakusparādībām.

Kas ir zāļu blakusparādība?

Zāļu lietošanas izraisīta blakusparādība kaitīga un nevēlama organisma reakcija, ko izraisījusi zāļu lietošana.

Zāļu blakusparādības var būt dažādas, to raksturu var noteikt gan pašu lietoto zāļu īpašības, gan zāļu lietotāja veselības īpatnības.

Parasti vairums blakusparādību ir vieglas un pāriet dažu dienu laikā, organismam pierodot pie zālēm. Tomēr dažiem cilvēkiem blaknes var būt nopietnākas, tāpēc var būt nepieciešams mainīt ārstēšanas veidu vai retos gadījumos – pat sākt papildu ārstēšanu.

Lai gan vairums cilvēku zāles lieto bez problēmām, tomēr saistībā ar zāļu lietošanu vienmēr pastāv arī zāļu blakusparādību rašanās risks. Šo risku nevar skatīt atrauti no ārstējamās slimības un kopējā guvuma cilvēka veselībai, lietojot zāles. Ja pacients ir noraizējies par konstatēto iespējamo zāļu blakni, ZVA un ražotājs aicina bez kavēšanās sazināties ar ārstējošo ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu par turpmāko rīcību.

Lai mazinātu iespējamību, ka, lietojot zāles, rodas blakusparādības, ZVA un ražotājs iedzīvotājus aicina vienmēr ievērot ārstējošā ārsta vai farmaceita ieteikumus par zāļu lietošanu, arī zāļu pieļaujamo devu un lietošanas intervālu. Būtiski informēt gan ārstu, gan farmaceitu par citām zālēm, kas tiek vienlaikus lietotas, lai novērstu nevēlamu zāļu mijiedarbību.

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par zāļu blakusparādību?

Ja pacients ir noraizējies par konstatēto iespējamo zāļu blakusparādību, aicinām sazināties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu par turpmāko rīcību. Ne vienmēr aizdomas par blakni nozīmē, ka tās ir zāļu iedarbības sekas, tādēļ ZVA un ražotājs iesaka ziņot par novērotām blaknēm veselības aprūpes speciālistiem. Tikai ārsts var sniegt padomu par pareizāko blaknes novēršanu, ja tāda radusies.

Kas var ziņot par zāļu blakusparādību?

Latvijā par pacientiem novērotām iespējamām zāļu blaknēm ziņo ārsti, farmaceiti un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki. Arī pacientiem ir tiesības iesniegt ziņojumu par, viņuprāt, konstatētu zāļu blakni.

ZVA un Wörwag Pharma aicina ziņot arī par veselības traucējumiem, kas rodas, zāles lietojot neatbilstoši zāļu aprakstam (pārdozēšana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga lietošana), kā arī par zāļu efektivitātes trūkumu, ja tas novērots, ārstējot dzīvību apdraudošas slimības.

Kā var iesniegt ziņojumus par zāļu blakusparādībām?

Ziņot par iespējamām Wörwag Pharma GmbH & Co. KG zāļu blakusparādībām var

  1. Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: https://www.zva.gov.lv/lv/zinot-par-zalu-blaknem-negadijumiem-ar-iericem-biovigilanci.

  1. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG pārstāvniecībai Latvijā uz e-pasta adresi:  dso(at)woerwagpharma.lv

Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek garantēta konfidencialitāte.

Atgādinām ka, iesniedzot zāļu blakņu ziņojumu, jānorāda pēc iespējas pilnīgāka informācija par saviem novērojumiem!

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.