Vastavuskontroll @Wörwag Pharma

[Translate to Estonian:] Compliance

Vastavuskontroll ettevõttes Wörwag Pharma ettevõtteväliste ja -siseste eeskirjade järgimist. Need võivad olla seadused või määrused või ettevõtte sees määratletud reeglid kavade, protsesside ja kontrollimeetmete vormis. Vastutustundlik, eetiliselt õige ja seaduslik tegevus on Wörwag Pharma edu saavutamise alus, nagu ka kliendikeskne lähenemine ja tootekvaliteet.

Olulised käitumissuunised on kirjeldatud meie tegevusjuhendis. See on kõigile Wörwag Pharma töötajatele kohustuslik dokument riskide tuvastamiseks ja seeläbi õigusrikkumiste vältimiseks.

Nicole Schmolke

Wörwag Pharma on loonud kontserni vastavuskontrolli juhi ametikoha, et tugevdada kontsernis vastavuseeskirjade järgimist. Selle vastutuse võtab Nicole Schmolke (personali juht.

Et tuvastada vastavuse riske ja võimalikke seadusvastaseid tegevusi nii vara kui võimalik, julgustab Wörwag Pharma oma töötajaid ja äripartnereid teavitama rikkumistest konfidentsiaalselt aadressil

compliance(at)woerwagpharma.com

otse kontserni vastavuskontrolli juhile. Seda võib teha nii isiklikult kui ka anonüümselt.