„OTSUSED, MILLEST VÕIDAVAD KÕIK“

Järgnevas intervjuus räägivad Monika Wörwag ja Dr. Marcus Wörwag pereettevõtte eelistest, kultuuriliste erinevuste tähtsusest ning sellest, miks iga töötaja peaks vaatama asju ettevõtja pilguga.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-034

Wörwag Pharma lugu algas aastal 1965, kui Teie isa asutas Stuttgart-Zuffenhausenis linnaapteegi. Kas käite seal ka praegu?

Marcus Wörwag Meie perekond on pärit Zuffenhausenist ja rahvusvahelisest suunitlusest hoolimata on meie juured sinna jäänud. Apteek kuulub ka praegu ettevõttele. Mul on endiselt kliendibaasiga tihe kokkupuude, seetõttu mõistan apteekrite, arstide ja eriti patsientide vajadusi. Meie põhiülesanne ei ole ju 50 aasta jooksul muutunud; tahame toota ravi vajavate inimeste jaoks parimaid ravimeid.

Linnaapteegist rahvusvaheliseks tegijaks enam kui 30 riigis – kuidas selline edulugu kirjutatakse?

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-968

Monika Wörwag Algusest peale on  ettevõte olnud meie isa  elutöö. Tema filosoofia kehtib ka tänapäeval - fookuses on inimene. Keskendume inimestele, kes kannatavad diabeedi ja kaasuvate haiguste all: südameveresoonkonna haigused ja diabeetiline neuropaatia. Lisaks eelnimetatud haigustele sobivatele preparaatidele on ettevõtte naturopaatiliste prioriteetide hulgas ka mineraalid ja vitamiinid ehk niinimetatud biofaktorid.

Marcus Wörwag Meie edukad preparaadid Milgamma, Thiogamma ja Magnerot ei olnud pelgalt õiged tooted, vaid edu aluseks olid ka õiged turud. Wörwag Pharma oli üks esimesi ettevõtteid, kes märkas Ida-Euroopa turgude potentsiaali ja seadis oma äri seal sisse.

Ka selle laienemise fookuses oli inimene: meie töötajad. Toetume algusest peale iga riigi kohalikest ekspertidest koosnevatele enesekindlatele meeskondadele, kes on meiega tihedas koostöös ja kes on ühtlasi kliendile lähedal.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-673

Monika Wörwag Pooldame iseseisvaid ja enesekindlaid töötajaid ning just seetõttu pühendavad nad Wörwag Pharmale. Oskusteave kombineerituna meie töö kvaliteedi ning tähtsate otsuste tegemiseks vajaliku visiooni ja kiirusega ongi ettevõtte eduloo aluseks.

Mida selline kasv Wörwag Pharma jaoks tähendab?

Marcus Wörwag Eelkõige seda, et saame kõigest hoolimata keskenduda põhilisele. Nii nagu siiani, ei kaota me silmist väikeseid ega suuri eesmärke: turgude ja tootevaliku pidev laiendamine ning läbimüügi suurendamine. Sellest tulenevad otsused põhinevad kõigi heaolust lähtuval suhtumisel. Seepärast ei lähtu meie ärilised otsused mitte kunagi lühiajalistest eesmärkidest, vaid alati jätkusuutlikust, püsivast edust.

Monika Wörwag See suhtumine tuleneb sama olulisel määral ka meie töötajatest ja nende perekondadest. Ühest küljest on meile oluline ettevõtte rahaline sõltumatus, teadmine, et me ei sõltu pankadest ega investoritest. Teisest küljest – meie töötajate sõltumatus, sest neil on võimalus ja neid lausa julgustatakse panustama ning vastutama nii indiviidide kui ka meeskonnamängijatena.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-679

Kuidas te diabeediravimite ja biofaktorite valdkonnas nii edukad olete?

Marcus Wörwag Meil on selge positsioneering ja profiil: sihtotstarbelised tooted peamise sihtgrupi jaoks. Lühidalt öeldes oleme spetsialistid, kes pühendavad kogu oskusteabe ja ekspertteadmised sihtgrupile. Lisaks pakuvad teraapiakontseptsioonid ja lisamaterjalid patsientidele palju eeliseid. Diabeetiliste häirete hulk kasvab järgmiste aastakümnete jooksul kogu maailmas. Meie oleme sellest aru saanud ning võtame seda kui oma tulevikukohustust.

Monika Wörwag Meie ravimid on kvaliteetsed, kuid lisaks sellele oleme rakendanud ka rangeid eetilisi ja keskkonnasõbralikke standardeid. Wörwag Pharma ravimid on hästi talutavad; need peaks edendama tervislikku elustiili ja tervishoidu tervikuna.

Teil on ambitsioonikad eesmärgid – kuidas kavatsete neid saavutada?

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-964

Marcus Wörwag Ma saan ainult korrata: keskendudes põhilisele. Esiteks: laiendades tootevalikut, mis hõlmab ka oma teadus- ja arendustöö tegemist, teiseks, arendades uusi turge ja kolmandaks, laiendades ning edasi arendades meie meeskonda.

Kuidas teil õnnestub motiveerida väga erinevatest riikidest pärit töötajaid eesmärkide saavutamisel?

Monika Wörwag Tulenevalt sellest, et tunneme oma töötajaid hästi, on personali arendamine üks ettevõtte äärmiselt olulisi valdkondi: me ei pea ennast põhjuseta suureks meeskonnaks, mis lähtub põhimõttest „üks kõigi ja kõik ühe eest“. Proovime ja edendame uusi asju ja kõik saavad panustada oma ärilise mõtlemise ja tegutsemisega. Ja kui siiski vigu teeme, siis oleme õppiv organisatsioon, mis tunnistab vigu ja muudab need millekski positiivseks. Elujõuline meeskonnakontseptsioon tagab kõikide indiviidide pühendumuse – selline humaansus ja võime üheskoos milleski edu saavutada teevad Wörwag Pharmast selle ettevõtte, kes me oleme.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-795

Kõigest hoolimata ei ole kindlasti lihtne meeskonnakontseptsiooni üle riigipiiride ja keelebarjääride ellu viia ja teha seejuures ka töötavaid otsuseid.

Monika Wörwag Kultuurilised erinevused on loomulikult suur väljakutse. Nendega ei ole alati lihtne leppida, kuid kultuurilise eripära austamine on meie meeskonnakontseptsiooni tuum. Samal ajal nõuame oma töötajatelt palju: neil peab olema tahe muutuda. Meie tootemargi väärtused on tulemused, vastutus ja samastumine.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-interview-875

Marcus Wörwag Meie meeskonnad on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Veel mõni aeg tagasi vastutas iga riigi juhataja viie töötaja eest, kuid nüüd võib riigisisiseses organisatsioonis olla üle 100 töötaja. See eeldab kõigilt väga kõrget kvalifikatsiooni ja tahtmist edasi õppida. Kuid tänu vähesele hierarhiale ja läbiaistvatele protsessidele suudame edukalt kõiki kaasata – ületame riigipiirid ja ka vaimsed piirid inimeste peades.

Rahvusvahelised, s.t segameeskonnad muutuvad järjest tähtsamaks. Paljud haritud naised tahaks ühildada pere ja töö. Kuidas nende väljakutsetega kohanete?

Monika Wörwag Tahaks rõhutada, et oleme selles osas juba kaugele arenenud. Meie ettevõttes töötab palju naisi – see on tervishoiusektoris tavaline – ja paljud töötavad juhtivatel ametikohtadel. Kõik sõltub inimesest endast ja tema suhtumisest. Näiteks on meil algusest peale olnud tugev naistest koosnev juhtmeeskond, ja enamik nendest naissoost doktorikraadiga arstidest on ka praegu meiega. Nad on arenenud koos ettevõttega ning me toetame ja julgustame neid aktiivselt. Praegu on 21-st eri riikide juhatajatest 12 naised.

Palju eri rahvustest kõrge kvalifikatsiooniga naisi töötab ka meie rahvusvahelises müügiloaosakonnas, mida juhib naine. Kasutame segameeskondades teadlikult oma töötajate erinevaid individuaalseid tugevusi. See annab töötajatele ja ettevõttele suuremad arenguvõimalused.

Mida tulevik ettevõttele toob?

Monika Wörwag Ennekõike oleme pereettevõte ja selleks me ka jääme! Lisaks oskame seda eelist ära kasutada, sest oleme tänu praktilisele suhtumisele usaldusväärsed partnerid. Tänu lühikestele otsustamiskanalitele suudame reageerida paindlikult ja kiirelt. Ja vähetähtis ei ole ka meeskonnavaim: ühine eesmärk soov saavutada parimat, on see, mis inspireerib meid kõiki meie igapäevatöös. Paremat lähtepunkti ilmselt ei leiagi.

[Translate to Estonian:] woerwagpharma-firmenlogo

Marcus Wörwag Loomulikult soovime jätkata oma praegust kasvudünaamikat. Siiani on see olnud raske töö ja jääb ka lähiaastatel raskeks tööks. Võtame selle väljakutse vastu – kuid soovime inimlikku kasvu – ja see tähendab ka tööhõive tagamist. Tänu väga motiveeritud meeskondadele saavutame ka oma eesmärgid.