Ravimi kõrvaltoime?

Eesti Ravimiamet ja Wörwag Pharma GmbH & Co. KG kutsuvad tervishoiuspetsialiste, patsiente, nende lähedasi ja kõiki teisi üles teatama ravimite kõrvaltoimetest.

Mis on ravimi kõrvaltoime?

Ravimi tarvitamisel tekkiv kõrvaltoime on organismi kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille on põhjustanud ravimi võtmine.

Ravimil võib olla mitmesuguseid kõrvaltoimeid. Need võivad sõltuda nii tarvitatud ravimi omadustest kui ka patsiendi tervise iseärasustest.

Tavaliselt on enamik kõrvaltoimeid kerged ja need mööduvad paari päeva jooksul, kui organism ravimiga harjub. Mõnel inimesel võivad aga kõrvaltoimed olla tõsisemad, misttõttu võib olla vajalik ravi muutmine, harvadel juhtudel aga lisaravi alustamine.

Kuigi enamik inimesi tarvitab ravimeid ilma probleemideta, esineb ravimite võtmisel alati ka kõrvaltoimete tekkimise oht. Seda ohtu ei saa vaadelda eraldi ravitavast haigusest ja ravimite tarvitamise üldisest soodsast toimest inimese tervisele. Kui patsient on mures ravimi võimaliku kõrvaltoime pärast, kutsuvad Ravimiamet ja tootja üles võtma kohe ühendust arstiga, et saada nõu edasiseks tegutsemiseks.

Ravimite tarvitamisel kõrvaltoimete tekkimise tõenäosuse vähendamiseks tuleb alati järgida arsti soovitusi ravimi tarvitamise, annuste ja ravimi võtmise sageduse kohta. Nii arsti kui ka apteekrit on oluline teavitada teistest samal ajal võetavatest ravimitest, et vältida nende soovimatut koostoimet.

Kuidas toimida, kui tekib kahtlus ravimi kõrvaltoime suhtes?

Kui patsient on mures ravimi võimaliku kõrvaltoime pärast, võtke kohe ühendust arstiga, et saada nõu edasiseks tegutsemiseks. Kõrvaltoime kahtlus ei tähenda alati, et tegu on tõepoolest ravimi tarvitamise tagajärjega, seetõttu soovitavad ravimiamet ja tootja teatada täheldatud kõrvaltoimetest tervishoiuspetsialistile. Kui kõrvaltoimed on tõepoolest tekkinud, oskab nende õige vältimise kohta nõu anda ainult arst.

Kes võib ravimi kõrvaltoimest teatada?

Eestis teavitavad patsientide poolt täheldatud ravimite võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametile arstid, apteekrid ja ravimi müügiloa hoidjad. Ka patsientid saavad teatada, kui nad on täheldanud võimalikku kõrvaltoimet.

Ravimiamet ja Wörwag Pharma kutsuvad üles teatama ka neist tervisehäiretest, mis tekivad ravimite tarvitamisel juhiseid eirates (üledoseerimise, vale kasutamise või kuritarvitamise korral), samuti ravimite tõhususe puudumisest eluohtlike haiguste ravimisel.

Kuidas saab teatada ravimite kõrvaltoimetest?

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG ravimite võimalikest kõrvaltoimetest võib teatada

  1. Eesti Ravimiametile aadressil https://www.ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis

  2. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Läti esindusele e-posti aadressil: dso(at)woerwagpharma.lv." Palun esitage teade Eesti keeles, seda käsitletakse Eestis.Teate sisu hoitakse konfidentsiaalsena.

Tuletame meelde, et ravimi kõrvaltoimest teatamisel tuleb oma tähelepanekuid võimalikult täpselt kirjeldada!

Ravimi kõrvaltoimest põhjaliku teate esitamisega saate palju kaasa aidata selle ravimi ohutumale kasutamisele tulevikus.