“Ikvienam noderīgi lēmumi”

Šajā intervijā Monika Vērvaga un Dr. Markuss Vērvags runā par ģimenes uzņēmuma priekšrocībām, kultūru atšķirību nozīmību un to, kādēļ ikvienam darbiniekam nepieciešams uzņēmēja skatījums.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-034

Wörwag Pharma ir aizsācies ar jūsu tēva 1965. gadā nodibināto pilsētas aptieku Štutgartē-Cufenhauzenā. Vai jūs joprojām tajā iegriežaties?

 

Markuss Vērvags: - Mūsu ģimene ir no Cufenhauzenas, un, lai gan mēs esam starptautiski orientēti, mūsu saknes joprojām ir šeit. Arī pašlaik mūsu aptieka joprojām pieder uzņēmumam. Es joprojām saglabāju ciešu kontaktu ar klientūru un saprotu farmaceitu, ārstu un jo īpaši pacientu vajadzības. Galu galā, mūsu pamatuzdevums nav mainījies 50 gadus, un tas ir - ar labākām iespējamām zālēm apgādāt cilvēkus, kam vajadzīga ārstēšana.

 

No pilsētas aptiekas līdz starptautiskam spēlētājam vairāk nekā 30 valstīs – kā radies šis veiksmes stāsts?

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-968

Monika Vērvaga: - Sākumā mūsu tēvs sevi pilnībā identificēja ar uzņēmumu – savu mūža darbu. Arī šodien ir spēkā viņa filozofija: “Uzmanības centrā ir cilvēks”. Proti, cilvēki, kas cieš no diabēta un tā blakusslimībām – kardiovaskulārām slimībām un diabētiskas neiropātijas. Papildus šo slimību ārstēšanai piemērotām zālēm starp uzņēmuma naturopātiskajām prioritātēm ir minerālvielas un vitamīni jeb tā saucamie bioloģiskie faktori.

Markuss Vērvags: - Ar mūsu sekmīgajiem līdzekļiem, piemēram, Milgamma, Thiogamma un Magnerot, uzņēmums balstās ne tikai uz īstajiem ārstniecības līdzekļiem vien – panākumiem obligāti jāatrod arī īstais tirgus. Wörwag Pharma ir viens no pirmiem uzņēmumiem, kas atklājis Austrumeiropas tirgus un tajos sācis savu uzņēmējdarbību.

Šī paplašināšanās tāpat bija atkarīga no cilvēkiem – mūsu darbiniekiem. Sākumā mēs paļāvāmies uz katras attiecīgās valsts kompetentu ekspertu grupām, kas ne tikai tieši sazinājās ar mums, bet bija arī cieši saistīti ar klientiem.

 

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-673

Monika Vērvaga: - Tieši tādēļ mēs stingri iestājamies par neatkarīgiem un pašpārliecinātiem darbiniekiem, kuri ir uzticīgi Wörwag Pharma. Uzņēmuma veiksmes stāstu veido tehnoloģiskā kompetence, mūsu darba kvalitāte, nepieciešamā vīzija un ātri pieņemti svarīgi lēmumi.

 

Ko Wörwag Pharma nozīmē šāda izaugsme?

 

Markuss Vērvags: - Vispirms jau tā tomēr ir spēja koncentrēties uz pašu galveno. Neizlaist no redzesloka mazus un lielus mērķus, kā to esam darījuši visus šos gadus: pastāvīgi paplašinājušies tirgos, kā arī palielinājuši pārdošanas apjomu un preču sortimentu. Jebkuru lēmumu, kas izriet no iepriekšminētā, pamatā ir attieksme, kas vērsta uz ieguvumu ikvienam. Tas nozīmē, ka lēmumus savā uzņēmējdarbībā vienmēr pieņemam nevis īstermiņa mērķu sasniegšanai, bet gan ilgstošu un noturīgu panākumu gūšanai.

Monika Vērvaga: - Šāda attieksme mums ir ne tikai pret darbiniekiem un viņu ģimenēm. No vienas puses, mums ir svarīga uzņēmuma finansiālā neatkarība – apziņa, ka neesam atkarīgi no bankām vai investoriem. No otras puses, mūsu darbinieku neatkarība, jo viņi var izrādīt un uzņemties atbildību – gan individuālu, gan kolektīvu - un tiek pat uz to iedrošināti.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-679

Kāpēc jums tā ir veicies ar diabēta ārstēšanas līdzekļiem un bioloģiskajiem faktoriem?

Markuss Vērvags: - Mēs sevi esam skaidri pozicionējuši ar konkrētu profilu – pamata mērķgrupai īpaši pielāgotiem līdzekļiem. Īsi sakot, mēs esam speciālisti, kas visu savu tehnoloģisko kompetenci un pieredzi veltī šai mērķgrupai, turklāt terapeitiskās koncepcijas un pakalpojumu loks pacientiem dod lielu ieguvumu. Nākamajās desmitgadēs visā pasaulē turpinās palielināties diabēta radīto traucējumu skaits. Mēs to esam apzinājušies un tajā saskatām savu nākotnes apņemšanos.

Monika Vērvaga: - Mūsu ražotās zāles nav tikai augstas kvalitātes vien. Mēs tās ražojam, arī ievērojot stingrus ētikas un videi draudzīgus standartus. Wörwag Pharma ražotās zāles ir labi panesamas, veicina veselīgu dzīvesveidu un uzlabo kopējo veselības aprūpi.

 

Jums ir ambiciozi mērķi. Kā vēlaties tos sasniegt?

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-964

Markuss Vērvags: - Es varu tikai atkārtot – koncentrējoties uz pašu galveno. Pirmkārt, paplašinot savu ražojumu sortimentu, pašiem nodrošinot pētījumus un attīstību, otrkārt, attīstoties jaunos tirgos un, treškārt, palielinot un turpinot attīstīt mūsu kolektīvu.

Kā jums izdevās motivēt darbiniekus tik daudzās un dažādās valstīs sasniegt šos mērķus?

Monika Vērvaga: - Tā kā mēs labi pazīstam savus darbiniekus, mūsu uzņēmumam ļoti būtisks jautājums ir arī personāla attīstība. Mēs ne bez iemesla sevi uzskatām par lielu komandu, kas rīkojas pēc principa “Visi par vienu un viens par visiem”. Mēs izmēģinām un veicinām jauninājumus, un ikviens var dot savu ieguldījumu ar uzņēmēja domāšanu un rīcību. Un, pat ja tomēr ir pieļautas kļūdas, mēs esam organizācija, kas atzīst kļūdas un pārvērš tās par kaut ko pozitīvu. Šī dzīvotspējīgā komandas koncepcija saista ikvienu, un šis cilvēcīgums apvienojumā ar spēju kopā kaut ko sasniegt padara uzņēmumu Wörwag Pharma par to, kas tas ir.

 

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-795

Tomēr patiešām nav viegli ieviest komandas koncepciju un to iedzīvināt pāri tautību un valodu robežām, joprojām pieņemot praktiski īstenojamus lēmumus.

Monika Vērvaga: - Protams, kultūras atšķirības ir liels izaicinājums. Tās ne vienmēr ir viegli pieņemt, taču mūsu komandas koncepcijas centrā ir starpkultūru personība. Šādi rīkojoties, mēs daudz prasām no saviem darbiniekiem – arī vēlēšanos mainīties. Mūsu zīmola vērtības ir darbaspējas, atbildība un identificēšanās.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-interview-875

Markuss Vērvags: - Pēdējos gados mūsu kolektīvi ir nepārtraukti paplašinājušies. Ne pārāk sen pārdošanas vadītājs attiecīgā valstī bija atbildīgs par pieciem darbiniekiem, bet nu vienā organizācijā valstī var būt pat vairāk nekā 100 darbinieku, tādēļ viņiem visiem jābūt augsti kvalificētiem un jāvēlas turpināt mācīties. Tomēr savas horizontālās hierarhijas un procesu caurskatāmības dēļ mums ir izdevies iesaistīt ikvienu, pārvarot ne tikai valstu robežas, bet arī robežas cilvēku prātā.

Starptautiski, t. i., jaukti kolektīvi kļūst arvien svarīgāki. Daudzas labi izglītotas sievietes labprāt savienotu ģimenes dzīvi un darbu. Kā jūs pielāgojaties šiem izaicinājumiem?

Monika Vērvaga: - Es vēlētos teikt, ka šajā virzienā jau esam nogājuši garu ceļu. Mūsu uzņēmumā strādā daudzas sievietes, kā tas kopumā ir visā veselības aprūpes sektorā, un daudzas no viņām ir vadošos amatos. Tas ir atkarīgs no konkrētās personas un viņas attieksmes. Piemēram, mums jau pašā sākumā bija spēcīgs kolektīvs, kurā bija sievietes – valstu tirdzniecības vadītājas un ārstes ar doktora grādu, un vairums no viņām ir kopā ar mums arī tagad. Viņas ir attīstījušās līdz ar uzņēmumu, un mēs viņas aktīvi atbalstām un paaugstinām. Pašlaik no 21 valsts pārstāvniecībām 12 vada sievietes.

Daudzas augsti kvalificētas sievietes no daudzām dažādām valstīm turklāt strādā mūsu starptautiskajā reģistrācijas nodaļā, ko arī vada sieviete. Jauktajos kolektīvos mēs apzināti izmantojam konkrētu nodarbināto personības stiprās puses. Tas ļauj darbiniekiem un uzņēmumam virzīties tālāk.

Kā izskatās uzņēmuma nākotne?

Monika Vērvaga: - Galvenais ir tas, ka mēs esam un arī paliksim ģimenes uzņēmums! Turklāt mēs zinām, ko iegūt no šīm priekšrocībām, jo mūsu piezemētā attieksme mūs padara par uzticamiem partneriem. Uzņēmuma īsie lēmumu pieņemšanas kanāli mums ļauj reaģēt elastīgi un ātri. Visbeidzot, komandas gars un kopīgais mērķis vēlēties vislabāko ir tas, kas mūs visus iedvesmo ikdienas darbam. Labāks sākumpunkts ir grūti atrodams.

[Translate to Latvian:] woerwagpharma-firmenlogo

Monika Vērvaga: - Protams, mēs vēlamies saglabāt pašreizējo izaugsmes dinamiku. Līdz šim esmu smagi strādājis un turpināšu to darīt arī nākamos gados. Mēs pieņemam šo izaicinājumu, bet vēlamies cilvēcīgu izaugsmi, un tas nozīmē stabilu nodarbinātību. Tā kā mūsu kolektīvi ir ļoti motivēti, mēs arī sasniegsim savus mērķus.