Atbilstība uzņēmumā Wörwag Pharma

[Translate to Latvian:] Compliance

Atbilstība uzņēmumā Wörwag Pharma nozīmē ārējo un iekšējo noteikumu ievērošanu. Šie noteikumi var būt gan ārēji saskaņā ar tiesību aktu prasībām, gan definēti uzņēmumā programmu, procesu un kontroles metožu formā. Atbildīga, ētiska un likumīga rīcība Wörwag sekmēm ir tikpat pašsaprotama kā mūsu orientēšanās uz klientu vajadzībām un mūsu ražojumu kvalitāte.

Būtiskās uzvedības vadlīnijas ir aprakstītas mūsu rīcības kodeksā. Šis ir visiem Wörwag darbiniekiem saistošs dokuments riska faktoru identificēšanai, lai izvairītos no likumpārkāpumiem.

 

Nicole Schmolke

Uzņēmumā Wörwag Pharma ir izveidots grupas atbilstības inspektora amats, lai grupā nostiprinātu atbilstībai nepieciešamos noteikumus. Atbildību par to ir uzņēmies Cilvēkresursu un uzņēmējdarbības pakalpojumu nodaļas vadītājs Nicole Schmolke.

Lai pēc iespējas agrāk atklātu risku atbilstībai vai jebkādu iespējamu nelikumīgu rīcību, Wörwag Pharma aicina savus darbiniekus un uzņēmējdarbības partnerus ziņot par atbilstības pārkāpumiem, rakstot uz e-pasta adresi

compliance@woerwagpharma.com

tieši grupas atbilstības inspektoram. Tas var notikt personalizēti vai anonīmi.