• Näidustus
  Vitamiin B1 vaeguse ravi täiskasvanutel.
 • Toimeained ja koostis
  Toimeaine: benfotiamiin
  Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv B1-vitamiini derivaat).

  Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. ravimi omaduste kokkuvõttest.
 • Annustamine ja manustamisviis
  Raviks manustatakse 1 kaetud tablett 1...3 korda päevas, üksikjuhtudel ka rohkem. Tablett neelatakse tervelt koos vedelikug
 • Pakendisuurus
  • N 50
 • Kohustuslik tekst
  Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.